WOOOOOORK

LA FORMACIÓ MÉS DIVERTIDA

App interna destinada a formar l'equip de vendes de Coca-Cola mitjançant diferents jocs interactius personalitzats el contingut aporta valor al treball diari dels comercials.

Grifols
SHALL WE PROJECT TOGETHER?

RELATED PROJECTS

Avalancha
TV3 Eurocopa
Duet