WOOOOOORK

Paisatge i patrimoni a l’abast de tothom

Projecte del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya per documentar i inventariar el patrimoni de la societat industrial que es conserva a Catalunya. Els usuaris poden pujar fotos i crear fitxes dels immobles.

Grifols
PROJECTEM
JUNTS?

PROJECTES RELACIONATS

Vinyasons
Silincode
Alerta Discriminación