WOOOOOORK

HAYS

Una guia salarial (molt) interactiva

REPTE

Mostrar de forma interactiva una guia del mercat laboral integrada pel el resultat de més de 5.000 enquestes, oferint la possibilitat de comparar resultats i trobar noves dades.

SOLUCIÓ

Es va dissenyar i desenvolupar una aplicació online on es permet visualitzar les dades de manera simple i clara. A més, amb l’eina de filtratge es poden combinar resultats de diferents preguntes per obtenir dades més concretes.

RESULTATS

Gran acceptació
per part del públic objectiu

Grifols
PROJECTEM
JUNTS?

PROJECTES RELACIONATS

Fluidra
tv3 Champions
silincode