ET NECESSITEM!

BUSQUEM UN/A FULL-STACK DEVELOPER

Necessitem incorporar un/a full-stack developer a jornada complerta per formar part de l'equip.

Política de seguretat

La Política de Seguretat de la Informació de MOTTO DIGITAL AGENCY, SL assumeix el compromís de complir amb els requisits aplicables a la seguretat de la informació de forma adequada i d'acord amb el propòsit de l'organització.

MOTTO DIGITAL AGENCY, SL implanta, manté i millora continuament un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació segons les directrius de la Norma UNE-EN-ISO 27001:2013 amb l'objectiu de millorar la seva competitivitat i complir amb les necessitats i expectatives dels seus clients.

Complir amb les necessitats i expectatives dels clients significa que MOTTO DIGITAL AGENCY, SL ofereix un servei d'acord a uns objectius coherents, mesurables i que tenen en compte els requisits de seguretat de la informació i els resultats de l'apreciació i del tractament dels riscos de la nostra activitat.

Aquesta política de seguretat de la informació només pot garantir-se a través de la total participació del personal implicat en cada projecte, a través de la màxima motivació i formació al servei que ens és propi i al compromís en la millora continua, complint amb la legislació en vigor.

Per tot això, MOTTO DIGITAL AGENCY, SL assumeix el compromís que d'aquesta política se'n deriva, mitjançant l'adopció dels instruments i eines específiques del Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació definides en la Norma UNE ISO 27001:2013.


12 de novembre de 2019
MOTTO DIGITAL AGENCY, SL