Política de privacitat

La pàgina web de MOTTO DIGITAL AGENCY, SL està dissenyada de tal manera que qualsevol pot visitar-la sense necessitat de cedir les seves dades a menys que el propi visitant així ho desitgi.

Les dades personals proporcionades pels interessats seran tractades per MOTTO DIGITAL AGENCY, SL amb mesures tècniques, organitzatives i de seguretat que garanteixen la confidencialita i integritat de les dades personals que ens faciliten.

L'informem que el responsable del tractament de les seves dades és MOTTO DIGITAL AGENCY, SL, amb CIF: B66521196 i adreça a Via Augusta 82, Plantas 6 y 7, 08006 Barcelona.

Per poder tractar les seves dades personals, necessitem el seu consentiment explícit. (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals relativa a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE Reglament general de protecció de dades o RGPD).

Per aquest motiu informem als interessats que:
Les seves dades seran conservades el temps indispensable en atenció a les finalitats del tractament, però en qualsevol moment vostè podrà revocar el consentiment atorgat, accedir, rectificar, cancelar i oposar-se al tractament de les seves dades enviant un correu electrònic a l'adreça hello@bymotto.com

COOKIES

Les 'cookies' sén petits arxius de texto enviats i emmagatzemats en els ordinadors dels usuaris que permeten a la pàgina web como la present, reconèixer els usuaris repetits, facilitar accés als usuaris a la pàgina i permetre a la pàgina recopilar informació que pugui millorar-ne el contingut. Les 'cookies' no fan malbé els ordinadors dels usuaris ni els seus arxius.

MOTTO DIGITAL AGENCY, SL pot utilizar les 'cookies' per oferir-li informació i serveis dirigits als seus interessos i necessitats.

MOTTO DIGITAL AGENCY, SL pot supervisar el tràfic de les visites dels usuaris per saber quina quantitat i àrees de la pàgina web són les més sol·licitades. Aquesta supervisió es realitza a través del nom del domini de l'usuari, el tipus de navegador, la data i hora d'accés, pàginas visitades, etc.

MOTTO DIGITAL AGENCY, SL pot utilizar les 'cookies' per facilitar el seu servei personalitzat en la pàgina web.

Vostè pot oposar-se a que les “cookies” siguin accessibles a MOTTO DIGITAL AGENCY, SL.

Per això, quan ha entrat a la nostra pàgina web, l'hem informat sobre l'existència de “cookies” i se li ha sol·licitat la seva conformitat explícita.

MOTTO DIGITAL AGENCY, SL té plena consciència de l'ús i tractament que s'ha de donar a les dades personals recollides. Així mateix, reconeix i garantitza el sometiment a tota la normativa legal existent en la matèria i es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, garantint l'adopció de totes les mesures de protecció i seguretat necessàries al seu abast, per evitar la seva alteració, pèrdua, mal ú, accés no autoritzat o robatori, segons la normativa.

Per altra banda, Vostè garanteix que les dades personals facilitades a MOTTO DIGITAL AGENCY, SL sén verídiques i es fa responsable de comunicar-nos qualsevol modificació sobre aquestes. MOTTO DIGITAL AGENCY, SL no respondrà de la veracitat de les dades personals subministrades essent Vostè el seu únic responsable.

I recordi, que en qualsevol moment vostè podrà revocar el consentiment otorgat, accedir, rectificar, cancelar i oposar-se al tractament de les seves dades enviant un correu electrònic a l'adreça hello@bymotto.com, adjuntant còpia del seu DNI, per evitar l'accés a les seves dades per part de tercers.